Zprávy z průmyslu

Dne 7. srpna uspořádalo bezpečnostní oddělení bezpečnosti přenosu Národního úřadu pro rozhlas a televizi v Pekingu symposium, kde projednalo příslušná doporučení Čínského rozhlasu a televize o podpoře migrace kmitočtového pásma pozemské digitální televize 700 MHz. Setkání se zabývalo pracovními nápady týkajícími se metod spolupráce, přípravy plánu, nabídek zařízení, dohledu a přejímky atd. A bylo rozhodnuto, že China Radio and Television by měla dále zlepšovat příslušná pracovní doporučení na základě situace v diskusi a skutečných podmínek obou provincií. a co nejdříve podpořit provádění.


Čas zveřejnění: 14. srpna 2020